Privacybeleid

Laatst gewijzigd: december 2008

Opm.: het volgende privacybeleid is van toepassing op gegevens die op SEI Web Properties zijn verzameld waarvoor geen toestemming of het verstrekken van/toegang tot vertrouwelijke accountgegevens vereist is. Het geldt niet voor websites of diensten van SEI-cliënten die niet naar deze verklaring zijn gekoppeld of die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Wij erkennen dat het belangrijk is dat uw gegevens worden gerespecteerd en vertrouwelijk worden behandeld. SEI Web Properties verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om de diensten te leveren waarom u hebt verzocht. SEI Web Properties kan o.a. uw gebruik van de Websites vergemakkelijken doordat u niet telkens dezelfde gegevens hoeft in te voeren, onderzoek en analyses uitvoeren gericht op verbetering van onze diensten en de inhoud zodanig weergeven dat deze aan uw belangen en voorkeuren is aangepast. Wij weten dat u bezorgd kunt zijn over wat wij met de door u verstrekte gegevens zullen doen. U kunt erop vertrouwen dat wij er altijd naar streven uw gegevens te beschermen en uw privacy online te bewaren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen, tenzij wij vooraf uw toestemming hebben verkregen of als het verstrekken van deze gegevens wettelijk vereist is.

We kunnen tijdens uw bezoek gegevens verzamelen, inclusief de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en andere acties die u in verband met SEI Web Properties uitvoert. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw webbrowser naar elke door u bezochte website stuurt zoals uw IP-adres, browsertype, toegangstijden en verwijzing naar websiteadressen. Daarnaast, als u informatie van SEI wenst te ontvangen, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer te geven. Wij kunnen ook demografische gegevens verzamelen zoals uw postcode, voorkeuren en belangstellingen. Indien van toepassing, hebben wij ervoor gezorgd dat derden die wij opdracht hebben gegeven om ons te ondersteunen bij het verstrekken van diensten, ermee hebben ingestemd dat zij uw gegevens vertrouwelijk zullen behandelen. Deze dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot uw gegevens voorzover dit noodzakelijk is en mogen uw gegevens niet illegaal gebruiken.

Wij sturen regelmatig ook opleidingsinformatie naar u en materialen over onze producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. Als u nieuwsbrieven of promotiemateriaal per e-mail van SEI Web Properties ontvangt, mogen wij gebruik maken van webhulpmiddelen, aangepaste koppelingen of soortgelijke technologieën om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen u klikt zodat wij in de toekomst meer gerichte e-mails kunnen versturen of andere informatie kunnen verstrekken. U kunt toekomstige promotionele e-mails van SEI stopzetten door de specifieke instructies te volgen die u in de betreffende promotionele e-mail van SEI vindt. U kunt ook vooraf een keuze maken over de mededelingen die u van bepaalde SEI Web Properties of Services ontvangt.

SEI stelt online feedback op prijs en biedt diverse diensten aan waarmee deze informatie aan gebruikers van SEI Web Properties of Services ter beschikking kunnen worden gesteld inclusief, maar niet beperkt tot beoordelingen van artikelen en opmerkingen. Elk bericht dat naar SEI Web Properties of Services is verzonden, of anderszins bij SEI is ingediend ("Indiening") wordt door beide partijen als niet-vertrouwelijk en niet auteursrechtelijk beschermd beschouwd. SEI heeft geen enkele verplichting wat betreft een Indiening en kan een dergelijke Indiening vrij kopiëren, vermenigvuldigen, opnemen, verspreiden of gebruiken. Indieningen die gewelddadig, onzedelijk, lasterlijk of smadelijk zijn of de wet op welke manier dan ook overtreden, zijn verboden.

Deze website gebruikt “cookies” (bestanden die door ons naar uw computer worden gestuurd) en slaat mogelijk gegevens over u op die we kunnen benaderen indien u toegang heeft tot onze site. We doen dat om u te helpen bij het invullen van gegevens (u hoeft ze maar een keer in te vullen) als ook om u naar de laatst bezochte regionale SEI-site te sturen.

U kunt cookies accepteren of afwijzen door uw browsersettings aan te passen. Instructies daarvoor kunt u vinden in uw file management software. Onze cookies hebben de naam “@www.seic.com”. Door cookies af te wijzen is het mogelijk dat u interactieve elementen van de website of delen die afhankelijk zijn van cookies niet kunt gebruiken. Persoonlijke gegevens die op SEI Web Properties en Services zijn verzameld, mogen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in elk ander land waarin SEI of haar gelieerde bedrijven, dochtermaatschappijen of tussenpersonen kantoren hebben en, door het gebruik van een SEI Web Property of Service, stemt u ermee dat de gegevens naar een plaats buiten uw eigen land worden verzonden.

SEI streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking te beschermen. Zo slaan wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens op op computersystemen met beperkte toegang die zich in bewaakte gebouwen bevinden.

Zie ook: Gebruiksvoorwaarden